VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA HTK.,JSC

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA HTK.,JSC

1.Văn hóa doanh nghiệp là gì?

     Văn hóa ng ty là những giá trị niềm tin cấu thành nên tâm thức của đội ngũ trong ng ty, những giá trị ấy làm nền tảng cho cách suy nghĩ, cách tư duy, cách học tập và cách làm việc của các thành viên trong đội ngũ. Để chuyển hóa đám đông thành tổ chức để có được sức mạnh của hệ thống và đội ngũ thì phải thống nhất được tư tưởng và hành động của các  thành viên; Muốn thống nhất được tư tưởng và hành động thì phải xây dựng được những giá trị niềm tin cấu thành nên văn hóa đặc sắc của ng ty.

Vấn đề đặt ra là nên chắc lọc các tinh hoa nhân loại nào để cấu thành nên văn hóa doanh nghiệp? ng ty đã lựa chọn các học thuyết kinh tế về quản trị kinh doanh được đúc kết từ các doanh nghiệp vĩ đại trên thế giới phù hợp với lục căn của mình; Đồng thời lựa chọn thêm hai nền tảng tư tưởng quản trị tổ chức phổ biến của Á Đông vào hệ thống giá trị niềm tin của mình. Các giá trị niềm tin cấu tạo nên văn hóa của HTK., JSC được minh họa ở hình sau:

2. Vì sao văn hóa doanh nghiệp quan trọng?

      Trong thời đại VUCA hiện nay, nếu ng ty thiếu đi nền tảng tử tưởng minh triết làm kim chỉ nam cho mọi tư duy và hành động thì rất dễ bị dao động về tầm nhìn, rối loạn trong tử tưởng và không minh định các chiến lược phát triển. Do đó văn hóa chính là nền tảng gốc rễ, hệ thống quản trị - quản lý - điều hành chỉ thân cây,  hệ thống các kỹ năng là cành và lá; Khi cơn bão khủng hoảng ập đến, cho dù lá rụng, cành gảy, thân đổ mà rễ vẫn còn thì cây sẽ lại đâm chòi và phát triển mạnh mẽ trở lại.

 

NG TY CỔ PHẦN HÀ TÂN KỲ

Hotline: 036.333.6669

CSKH: 0272.3829971 - 035.650.7279

Sale: 033.350.7279

TVKT: 096.177.6664

Websitehttp://www.traigiongdadieu.com.vn 

Fanpagehttps://www.facebook.com/dadieuhatanky/ 

Youtubehttps://www.youtube.com/@Traigiongdadieu.

Tiktokwww.tiktok.com/@traigiongdadieu.htk

Zalo
Hotline