google-site-verification=-4zcFWY05Wl6Ap3Wt5mRU3BXSCSgm9fRtjgzkv0joSU

KINH NGHIỆM KHẨU PHẦN ĂN

KINH NGHIỆM KHẨU PHẦN ĂN
Ngày đăng: 05/08/2023 09:00 AM

 

Tuần 1 : cho ăn 25% cỏ + 75% rau muống trộn đều

Tuần 2 : cho ăn 50% cỏ + 50% rau muống trộn đều

Tuần 3 : cho ăn 75% cỏ + 25% rau muống trộn đều

Tuần 4 : chuyển đổi 100% thức xanh thành cỏ

Ấn để xem hoặc tải về

Zalo
Hotline