google-site-verification=-4zcFWY05Wl6Ap3Wt5mRU3BXSCSgm9fRtjgzkv0joSU

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 

6 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY

 1. Integrity and Bravery: Chính trực và bản lĩnh.
 • Chính trực trong trong giao tiếp: Đây là phương pháp giao tiếp đặc sắc giữ cấp trên và cấp dưới và đồng cấp với nhau; Niềm tin và sự chính trực luôn đi song hành với nhau.
 • Chính trực trong cộng việc: Quang minh chánh đại, công tư phân minh, trách nhiệm rõ ràng, thưởng phạt nghiêm khắc là tiêu chí hoạt động của công ty.
 • Chính trực đối với bản thân mình: Một công ty có khát vọng lớn đòi hỏi đội ngũ phải là những con người bản lĩnh, họ phải là những con người dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. 
 • Chính trực đối với tập thể: chỉ những nhân tài có phẩm chất chịu trách nhiệm đứng đầu ngọn sóng, đứng mũi chịu sào mới có thể đảm nhận vị trí lãnh đạo, chỉ huy. 
 1. Objective and Performance : Mục tiêu và hiệu quả.
 • Bất kì hoạt động nào cũng phải xác định mục tiêu chủ yếu sống còn và lựa chọn phương pháp nào hiệu quả nhất, ít tốn nguồn lực nhất; Mục đích là tối thượng, phương pháp là công cụ. 
 • Thước đo năng lực chính là kết quả, thước đo phẩm chất bản lĩnh chính là chinh phục được mục tiêu đề ra.
 1. Excellent Operation: Vận hành xuất sắc
 • Cơ cấu tổ chức sẽ thay đổi liên tục đảm bảo vận hành được xuất sắc nhất, ngay cả chi tiết nhỏ nhất.
 • Hoạt động đào tạo là hoạt động vận hành thường xuyên, liên tục, thúc ép mọi cá thể vượt qua giới hạn bản thân để biến tổ chức trở thành hệ sinh thái khả sinh.
 • Mọi hoạt động đều phải được lập kế hoạch chỉnh chu, từ tầm nhìn dài hạn, chiến lược trung hạn cho đến chiến thuật thực thi ngắn hạn thì tất cả đều phải lập kế hoạch. 
 • Lấy phương châm “mưu sự việc lớn, thành sự việc nhỏ” là kim chỉ nam hoạt động cho nên cấp lãnh tạo phải tập trung cho việc mưu sự, cấp quản lý phải tập trung giám sát việc hành sự, cấp nào phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp đó. 
 • Quản trị thống nhất, điều hành phân cấp (Quản trị từ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp là thống nhất từ trên xuống, không thay đổi. Điều hành phân ra cấp thực thi, cấp chiến thuật và cấp chiến lược, mỗi 1 cấp chịu trách nhiệm với 1 cấp trên duy nhất, để đảm bảo hành động được thống nhất “ Điều hành là điều phối hành động, quản lý là quản lý cái lý, do đó cấp thực thi chỉ có hành động và quản lý lẽ trong công việc, không có quản cái lệ, tình, hay đạo gi khác”; lấy phương châm: “ Cắt cái đầu của quản lý trực tiếp, cắt cái mông của quản lý cấp trung, cắt tay chân của quản lý cao cấp”, mục đích là quản lý trực tiếp, tập trung công tác hành động. Quản lý cấp trung tăng cường kiểm tra giám sát quản lý cấp dưới. Quản lý cao cấp tập trung công tác suy nghĩ, hoạch định chiến lược
 1. Challenge: Thách thức
 • Luôn đặt OKR mang tính thách thức qua các thời kì (tháng, quý, năm)
 • Mỗi cá nhân, nhân tài và đặc biệt là hiền tài không ngừng thách thức giới hạn bản thân, đặc biệt là về mặt trí tuệ và phẩm chất.
 • Luôn ấp ủ ít nhất một công cụ tăng trưởng mới cho tương lai.
 1. Core Capacity: Năng lực cốt lõi
 • Năng lực đội ngũ quan trọng hơn năng lực cá nhân, đôi khi chỉ cần một tướng giỏi, đôi khi cả đội hình đều tinh nhuệ; Tuy nhiên sức bền của đội ngũ luôn cao hơn của cá nhân. 
 • Năng lực văn hóa là một trong năng lực lõi của nhân tài và hiền tài; Đặc biệt là đối với đội ngũ lãnh đạo.
 • Những vấn đề xác định là năng lực cốt lõi thì chúng ta phải là người làm giỏi nhất.
 1. Balance: Cân bằng
 • Cân bằng giữ lợi ích cá nhân và lợi ích lâu dài của tập thể.
 • Cân bằng giữa vận hành và chiến lược, cân hằng giữa thực thi và đào tạo, cân bằng các chức năng chính trong doanh nghiệp.
 • Cân bằng giữa các mục tiêu thách thức và năng lực hiện tại của đội ngũ.

 

NG TY CỔ PHẦN HÀ TÂN KỲ

Địa Chỉ: 312/2 ấp Bình Cang, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long an

Hotline: 033.350.7279 - 02723.829.971 

Website: https://traigiongdadieu.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/dadieuhatanky/ 

Youtube:  https://www.youtube.com/@trangtraihatanky727

Tiktok:  www.tiktok.com/@traigiongdadieu.htk

Zalo
Hotline