6 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY

6 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY

1. Trái tim dũng cảm (Integrity and Bravery: Chính trực và bản lĩnh)

 • Chính trực trong trong giao tiếp: Đây là phương pháp giao tiếp đặc sắc giữ cấp trên và cấp dưới và đồng cấp với nhau; Niềm tin và sự chính trực luôn đi song hành với nhau.

 • Chính trực trong cộng việc: Quang minh chánh đại, công tư phân minh, trách nhiệm rõ ràng, thưởng phạt nghiêm khắc là tiêu chí hoạt động của công ty.

 • Chính trực đối với bản thân mình: Một công ty có khát vọng lớn đòi hỏi đội ngũ phải là những con người bản lĩnh, họ phải là những con người dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.  

 • Chính trực đối với tập thể: chỉ những nhân tài có phẩm chất dám chịu trách nhiệm, có bản lĩnh đứng đầu ngọn sóng, đứng mũi chịu sào mới có thể đảm nhận vị trí lãnh đạo, chỉ huy.  

2. Tâm thức vượt thượng (Challenge: Thách thức)

 • Không thể có một tổ chức vĩ đại nếu mỗi cá nhân - đặc biệt là các lãnh đạo chủ chốt có tâm thức bình thường; Tập thể lãnh đạo HTK., JSC phải là những con người dám thách thức mọi giới hạn của bản thân, vượt qua bản ngã và những giá trị niềm tin cố chấp của mình để hủy diệt và tái sinh mới bản thân mỗi ngày.

 • Lãnh đạo các bộ phận không ngừng đặt ra các OKR thách thức từng giai đoạn để tạo nên sự cam kết và phấn đấu phát triển trong đội ngũ mình quản lý - với phương châm “mỗi ngày một phát triển, phải tốt hơn chính chúng ta ngày hôm qua

 • Mỗi bộ phận luôn luôn ấp ủ một trong hai dự án đầy tham vọng BHAG: Cải tổ hoạt động vận hành cũ hoặc là sáng tạo công cụ tăng trưởng mới cho tương lai (tái tạo kép), và các dự án đó phải tổ chức thực hiện ngay những gì có thể theo nguyên tắc lãi suất kép (làm càng sớm thì thành quả đạt được càng cao do nhanh chóng tích lũy được kinh nghiệm, kiến thức sớm hơn – với phương châm “mãi mãi tinh thần khởi nghiệp kể cả lúc thuận lợi cũng như khó khăn

3. Tầm nhìn kiên định (Objective and Performance : Mục tiêu và hiệu quả)

 • Với triết lý hoàn hảo là kẻ thù của sự thành công, bất kì hoạt động nào cũng phải xác định mục tiêu chủ yếu sống còn bắt buộc phải đạt được, các mục tiêu thứ yếu khác có thể chấp nhận sai sót. Khi đã xác định mục tiêu chính yếu thì phải kiên định với mục tiêu đã chọn, dốc mọi tâm sức và nguồn lực để hoàn thành cho được mục tiêu đã đề ra.
 • Mục tiêu là tối thượng, phương pháp là công cụ: tùy từng điều kiện, hoàn cảnh và thời cơ mà ra quyết định lựa chọn phương pháp nào tối giản nhất, ít tốt nguồn lực nhất để đạt được mục tiêu – với phương châm “mục tiêu là dĩ bất biến, phương pháp là ứng vạn biến”.
 • Khi đã xác định mục tiêu thì đội ngũ phải cam kết tối đa với mục tiêu đã đề ra, cho dù có gặp bao nhiêu trở ngại, khó khăn và sóng gió cũng không được quay đầu – với phương châm “thước đo năng lực chính là kết quả, thước đo phẩm chất bản lĩnh chính là chinh phục được mục tiêu đề ra”. 

4. Tư duy sắc bén (Excellent Operation: Vận hành xuất sắc)

 • Mọi hoạt động đều phải được lập kế hoạch chỉnh chu, từ tầm nhìn dài hạn, chiến lược trung hạn cho đến chiến thuật thực thi ngắn hạn thì tất cả đều phải lập kế hoạch – Với phương châm “Cái gì muốn cải tiến được thì phải đo lường được, cái gì muốn đo lường được thì phải có kế hoạch để đánh giá tổng kết sau khi thực hiện
 • Mưu sự việc lớn, thành sự việc nhỏ” vì cả chiến dịch lớn đôi khi thất bại chỉ do một yếu tố nhỏ mà thôi; Do đó cấp lãnh tạo phải tập trung cho việc mưu sự, cấp quản lý phải tập trung cho việc giám sát, cấp thực thi phải tập trung cho việc hành động – Với phương châm “ Cắt cái đầu của quản lý trực tiếp, cắt cái mông của quản lý cấp trung, cắt tay chân của quản lý cao cấp
 • Quản trị thống nhất, điều hành phân cấp” nghĩa là công tác quản trị linh hồn tổ chức (sứ mệnh, hoài bão, tầm nhìn, triết lý, giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp) là thống nhất từ trên xuống và không thay đổi; Công tác điều hành thì phân ra nhiều cấp mỗi một cấp chịu trách nhiệm trước một cấp trên duy nhất để đảm bảo thống nhất trong tư tưởng và hành động – với phương châm “tư tưởng thống nhất, trách nhiệm rõ ràng, mệnh lệnh được thực thi

5. Bàn tay rắn rỏi (Core Capacity: Năng lực cốt lõi)

 • Hoàn hảo sẽ là kẻ thù của sự vị đại, do đó tổ chức chỉ xác định một số năng lực là cốt lõi để tập trung mọi nguồn lực và trí lực cho các hoạt động này, các hoạt động mà ta không xem là năng lực lõi thì hợp tác với các đối tác bên ngoài tổ chức – với phương châm “năng lực cốt lõi là những vấn đề nằm trong phạm vi trục chiến lược của tổ chức, chúng ta đam mê nó nhất, chúng ta làm giỏi nó nhất và chúng ta có tỷ suất lợi nhuận cao nhất” .
 • Năng lực văn hóa là yêu cầu về năng lực cốt lõi đầu tiên mà mọi thành viên trong công ty phải đạt được; Đội ngũ lãnh đạo phải là những cá nhân đã thấm nhuần và nêu gương trong hành động theo các giá trị cốt lõi nêu trên. 
 • Năng lực của đội ngũ luôn luôn quan trọng hơn năng lực cá nhân vì nó sẽ có sức bền và sự cộng hưởng mạnh hơn; Do đó, doanh nghiệp luôn xem công tác đào tạo và huấn luyện là công tác vận hành thường xuyên liên tục.

6. Bước chân cẩn thận (Balance: Cân bằng)

 • Mọi quyết sách, kế hoạch và hành động đều phải mang tính cân bằng: cân bằng giữa 03 hoạt động vận hành, chiến lược và đào tạo, cân bằng giữa các chức năng hoạt động trong công ty, cân bằng giữa các tham vọng thách thức và năng lực hiện tại của đội ngũ.
 • Các hoạt động mới luôn phải cân bằng giữa rủi ro và cơ hội; Đội ngũ lãnh đạo chỉ nên ra quyết định huy động nguồn lực lớn khi đã thử rất nhiều lần nhỏ và tỷ lệ thành công cao.

 

NG TY CỔ PHẦN HÀ TÂN KỲ

Hotline: 036.333.6669

CSKH: 0272.3829971 - 035.650.7279

Sale: 033.350.7279

TVKT: 096.177.6664

Websitehttp://www.traigiongdadieu.com.vn 

Fanpagehttps://www.facebook.com/dadieuhatanky/ 

Youtubehttps://www.youtube.com/@Traigiongdadieu.

Tiktokwww.tiktok.com/@traigiongdadieu.htk

Zalo
Hotline